Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ` Քաղաքականություն) կարգավորում է «ՍրչԴեսք Պլատֆորմզ» ՓԲԸ (այսուհետ` Ընկերություն) Banali.am կայքէջում (այսուհետ՝ Կայք) անձնական տվյալների հավաքագրման, կիրառման և բացահայտման կանոնները և հիմնադրույթները:

Կայքից օգտվելով՝ Դուք հավաստում եք, որ 18 կամ ավելի տարեկան եք և համաձայնություն եք տալիս Քաղաքականությանը։

Քաղաքականությունից բխող իրավահարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ: Եթե սույն քաղաքականության որևէ դրույթ ճանաչվում է անվավեր, մնացած դրույթները շարունակում են գործել և համարվել վավեր:

Տեղեկատվության հավաքագրում և կիրառում

Անձնական տվյալներ /Անհատապես ճանաչելի տեղեկատվություն/

Ծառայությունը տրամադրելու և այն բարելավելու նպատակով՝ կայքը հավաքագրում է տարբեր տեսակի տեղեկատվություն` ներառյալ անձնական տվյալներ (Անհատապես ճանաչելի տեղեկատվություն): Օրինակ՝ կայքի որոշակի ծառայություններից օգտվելու համար Ձեզանից պահանջվում է գրանցել տվյալներ, ինչպիսիք են՝ անուն, ազգանուն; հեռախոսահամար; էլեկտրոնային փոստի հասցե և այլն։

Ձեր մասին տեղեկություն կարող է ստացվել նաև մեր գրասենյակ այցելելիս կամ մեր զանգերի կենտրոն Ձեր կատարած զանգի ընթացքում:

Տվյալների համասեռության, համապատասխան ծառայությունների տրամադրումը հնարավոր դարձնելու նկատառումներով՝ անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալները, որոնք դուք տրամադրում եք, լինեն հավաստի և ամբողջական:

Քուքիներ (ինտերնետային բրաուզերի տեղեկանիշեր)

Բացի անհատապես ճանաչելի տվյալները, որոնք տրամադրվում են Ձեր կողմից, վեբ կայքերի մեծ մասի նման, մեր կայքը ևս, ինքնաշխատ եղանակով՝ քուքիների և նմանատիպ տեխնոլոգիաների միջոցով, հավաքագրում է այլ՝ ընդհանրացված տեղեկություններ (տեղեկատվություն, որն անձամբ չի վերաբերում Ձեզ)՝ կայքի գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը հնարավոր դարձնելու, ինչպես նաև վերջինիս կատարելագործման և ձեր փորձառությունը ավելի անհատականացված դարձնելու նպատակով:

Քուքին տվյալների մի փոքր կտոր է, որը պահվում է Ձեր ինտերնետային բրաուզերում կամ համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա, և որը որոշակի (ընդհանրացված՝ անհատապես ոչ ճանաչելի) տեղեկություններ է հավաքում օգտվողների ՝ կայք այցելելու մասին, օր․՝ այցելությունների թիվ, միջին ծախսած ժամանակ, ամենաշատ դիտված էջեր, և այլ վիճակագրություն: Այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է մեր կայքի ֆունկցիոնալը Ձեզ համար ավելի դյուրին դարձնելու և այն ձեր նախասիրություններին ու հետաքրքրություններին ավելի համապատասխանեցնելու համար:

Կիրառում

Այսպիսով Հավաքված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ եղանակներով, օրինակ,(ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով) ստորև նպատակների համար.

  • Ծառայությունների շարունակական տրամադրման համար
  • Կայքի կառավարման, ծառայության օգտագործումը վերահսկելու համար, սխալ կամ զեղծարար օգտագործումը կանխելու, դրանից պաշտպանվելու համար
  • Խնդիրների և անսարքությունների հայտնաբերման, վերացման և կանխարգելման համար
  • Կայքը և ծառայությունները բարելավելու համար անհարժեշտ անալիտիկայի ստացման նպատակով
  • Ձեր նախընտրությունները և հետաքրքրությունները հասկանալու և մեր ծառայությունները ըստ այդմ փոփոխելու համար
  • Հաճախորդների հետ հաղորդակցության, սպասարկման և աջակցության նպատակներով

Քուքիներ (ինտերնետային բրաուզերի տեղեկանիշեր)

Ի լրումն նախորդիվ թվարկված նպատակների, անհրաժեշտության դեպքում, Անձնական տվյալները կարող են մշակվել նաև ՍրչԴեսք Պլատֆորմզ ՓԲԸ -ի օրինական շահերը պաշտպանելու համար: Մենք կարող ենք նաև բացահայտել այդ տեղեկատվությունը՝ օրենքի տառին համապատասխան, երբ կարծում ենք, որ դա անհրաժեշտ է, օր․՝ համապատասխանելու գործող օրենսդրությանը, ի պատասխան դատական կարգադրության, պաշտպանելու մեր կամ այլոց իրավունքներն ու ազատությունները,անվտանգությունը, ծառայության հետ կապված հնարավոր խախտումները կանխելու կամ քննելու համար, գումարների հավաքագրման հետ կապված (որոնք Դուք կարող եք լինել մեզ պարտք)։

Կայքի կողմից Ձեր անձնական տվյալների օգտագործումը իրականացվում է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան։

Կայքը կարող է պարունակել տեղեկատվություն այլ կայքերի աղբյուրներից և հղումներ դեպի այլ կայքեր: Ընկերությունը չի երաշխավորում կամ այլ կերպ պատասխանատվություն չի ստանձնում այդ կայքերում տեղակայված ինֆորմացիայի, բովանդակության կամ գաղտնիության քաղաքականության համար:

Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունը

Ընկերությունը իր հայեցողությամբ կարող է փոփոխել սույն Քաղաքականությունը կամ թարմացնել Կայքի տարբեր բաժիններ ցանկացած ժամանակ: Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար ստուգել Գաղտնիության քաղաքականությունը, քանի որ, շարունակելով օգտագործել Կայքը, Դուք հավաստում եք, որ համաձայն եք կատարված փոփոխությունների հետ:

Այս և այլ փոփոխությունների մասին Ընկերությունը կարող է Ձեզ տեղեկացնել իրեն հայտնի Ձեր  էլեկտրոնային մեյլի հասցեին՝ ծանուցում ուղարկելու միջոցով: Նման պարագայում ևս Դուք համարվում եք պատշաճ կերպով ծանուցված:

Հետադարձ կապ

Սույն քաղաքականության վերաբերյալ կամ ցանկացած այլ տեղեկության համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ կայքում նշված եղանակներով։